ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2020. január 03.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Feketéné Kovács Judit EV  (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a  www.anyaterkep.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely az www.anyaterkep.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai: 

  • Név: Feketéné Kovács Judit EV
  • Székhely és levelezési cím: 5700 Gyula, Bárdos utca 52..
  • Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2020.01.03.
  • Nyilvántartási szám: 54436448
  • Adószám: 54967867-1-24
  • Telefonszáma: +36703816268
  • Email cím: info@anyaterkep.hu

A weboldal/honlap látogatása

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

A honlapon található önismerettel életvezetéssel kapcsolatos információt, tippet és tanácsot a Felhasználó saját felelősségére próbálhatja ki, a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Változtatás joga és felelősség kizárása

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja.

A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)

A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a www.anyaterkep.hu domain alatt található anyagok bármilyen jellegű használatára.

A Szolgáltatásokat kizárólag természetes személyek vehetik igénybe.

A gyakorlatokat mindenki saját felelősségére végezheti.

A Honlap egyes szolgáltatásainak megvásárlásával a Felhasználó és a Honlap üzemeltetője között szerződés jön létre.

A szerződés alapján a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás (előfizetéses vagy egyedi díjas program) igénybevételére. A szerződés határozatlan időre jön létre.

A szerződés tárgya

Előfizetéses program esetén

A Felhasználó megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében önfejlesztéssel és önismerettel kapcsolatos anyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (Facebook posztok, letölthető dokumentumok), valamint a Szolgáltató által a Felhasználó tagsági ideje által elkészített anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Feketéné Kovács Judit egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

Egyedi díjas program esetén

A Szolgáltató esetileg alkalmi ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az önfejlesztéssel és önismerettel kapcsolatos egyéb szolgáltatások és programok nyújtására vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem”, „Csatlakozok” vagy “Kérem” gomb lenyomásával jön létre az adott alkalmi szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az alkalmi szolgáltatások kizárólagos nyújtója Feketéné Kovács Judit egyéni vállalkozó.

A szerződés létrejötte

A Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a www.anyaterkep.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem”, „Jelentkezek a csoportra” vagy “Veled tartok” gomb lenyomásával jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

Árak/fizetési lehetőségek

A programok díját bankkártyával, a OTP Simple Pay (OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.) )rendszeren keresztül lehetséges utalással fizetni.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosíthatja. A szolgáltatási díj módosításának közzététele az adott program adatlapján/jelentkezési oldalán történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

Az Ügyfélnek nem jár pénzvisszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

Az Ügyfél elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg az általa megadott e-mail címre. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles Feketéné Kovács Judit egyéni vállalkozót azonnal elektronikusan írásban értesíteni.

Az előfizetéses szolgáltatás esetén, illetve az egyéb SimplePay történő fizetés esetén a bankszámlakivonatokon a OTP Mobil Kft. fog szerepelni.

Felmondás/garancia

Esemény megkezdése előtt 14 nappal a rendezvény (vagy egyéni ülés) térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő a Szolgáltató által a Megrendelő felé 8 munkanapon belül. A rendezvény megkezdése előtt 14 napon belül a rendezvény a teljes részvételi díj elvesztése fejében mondható le.

Előfizetéses szolgáltatás lemondása e-mailben történik a info@anyaterkep.hu e-mail címen.

Ez esetben a Felhasználó hozzáférése az előfizetési hónap végéig megmarad a zárt Facebook csoporthoz és a hónap lejártáig jogosult az előfizetéses szolgáltatáson belül nyújtott ülések igénybevételére és programokon való részvételre.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.anyaterkep.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Biztonság

www.anyaterkep.hu weblap Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.